حدیث روز

امام على سلام الله علیه

قُولُوا الخَیرَ تُعرَفُوا بِهِ وَاعمَلُوا الخَیرَ تَکُونُوا مِن أهلِهِ؛

سخن نیک بگویید تا بدان شناخته شوید و کار نیک کنید تا از نیکوکاران شوید

/ 0 نظر / 11 بازدید